• Arbeiderpartiet lyver så de tror det selv Innføringen av avgift på biodiesel er i ferd med å bli en svært grisete sak for Arbeiderpartiet. Etter å ha jobbet for å innføre påtvungen innblanding av biodiesel i all diesel som selges her i landet, har de nå plutselig snudd og ønsker å fjerne avgiftsfritaket som biler som bruker dette drivstoffet til nå har […] jthorese No responses November 16, 2009
  • Lager diesel av alger og tiss En av de tingene som er utrolig fascinerende med biodiesel er at det er mulig å lage biodiesel i en fabrikk eller på et laboratrium. Slik som for eksempel nettopp det Masterstudent Sondre Eikås ved universitetet i Ås holdt på med. Han forsket på hvordan man kan dyrke frem alger for å produsere biodiesel raskere […] jthorese No responses May 18, 2009