I boken The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy skriver Douglas Copland om babelfish.

“The Babel fish is small, yellow, leech-like, and probably the oddest thing in the universe. It feeds on brain wave energy, absorbing all unconscious frequencies and then excreting telepathically a matrix formed from the conscious frequencies and nerve signals picked up from the speech centres of the brain, the practical upshot of which is that if you stick one in your ear, you can instantly understand anything said to you in any form of language: the speech you hear decodes the brain wave matrix.”

Da jeg intervjuet grunnleggeren av Google, Larry Page, for et par år siden. Forklarte ham meg sin visjon for selskapet. Den fikk meg til å tenke på Babelfish. Hans mål var at all verdens informasjon skulle være tilgjengelig for alle alltid. Senere lagde selskapet blant annet Google Translate som åpner opp nye språklige verdener.

Men se hva som er neste skritt. Google Gesture er en ide til en ny app som oversetter fra tegnspråk til tale. Den vil kunne åpne opp en hel ny verden av kommunikasjon for mange osm i dag ikke blir forstått.

Det svenske studentprosjektet vant nettopp prisen for Future Lions i Cannes Ad Fest. Jeg skulle gjerne sett prosjektet realisert.

30 Google Gesture from Berghs School of Communication on Vimeo.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *