9735083Bildet av en mann alene foran tanks på Tianmenn plassen ble et symbol for kraften i ikkevold, og en støtte til alle som jobbet og jobber med arbeid for menneskerettigheter i Kina.

Amnesty International har laget denne dokumentavideoen om bildet som ble et symbol for enkeltmenneskets makt over hele verden. Et ikon.

4. juli 1989.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *