BWg9zK7IgAAqejc[2]Det kommersielle presset mot journalistikken har aldri vært større. Det kan være redningen for kvalitetsjournalistikken.

Nettavisene i Norge nådde sin kvalitetstopp på begynnelsen av årtusenskiftet. Pengebruken var til dels ukritisk. Journalistikken utviklet nye fortellermåter. Ideer om demokratisering av det offentlige ordskiftet og transparent journalistikk der borgerne kunne etterprøve fakta dominerte.

Sannhetssøkende innovative digitale reportasjer levde side om side med kommersielle tabloide klikkemaskiner.

Så kom virkeligheten. Opplagene begynte å rase på papiravisene. De papiroriginerte nettavisene ble drevet mellom frykten for kannibalisering og konkurransen om å vinne mot konkurrentene.

Det kommersielle presset mot nettavisene har økt siden da. Overskuddet er ikke nok til å veie opp tapet i de tradisjonelle kanalene. Mediebyråer og annonsører presser på for å viske ut skillet mellom solgte budskap og redaksjonell tekst.

Kontekstuell annonsering eller native advertising kan gjort riktig være en ny viktig inntektskilde.

Gjort galt kan det ødelegge hele avisen eller magasinet. Når Washington Post selger mulighet for annonsører å ha sitt budskap som haleheng til egne kommentarer som Sponsored View, er det uvant og utfordrende. Eller når Forbes selger BrandVoice, en mulighet for annonsører til å legge artikler direkte på forsiden.

At det blir vanskeligere å være lesere og at vi blir usikre på hvilke budskap vi kan stole på, er en kortsiktig effekt. Den langsiktige effekten av kommersialiseringspresset er at markedet for kvalitetsjournalistikk øker.

New York Times har hatt hell med sin innføring av betalingsmur etter taksametermodellen, eller metered access, som de kaller det. Nå lanserer Aftenposten en betalingsmur, eller betalingshekk om du vil, etter samme modell. Kun de som er storforbrukere av Aftenposten.no skal betale i første omgang. New York Times har jobbet mye med stadig å stramme inn den skruen og har nå over 700.000 betalende digitale abonnenter.

Også i de mediene som behersker den billige tabloidjournalistikken best, dukker det opp nye produkter med overraskende høy kvalitet. Aftonbladet Story er et eksempel. Reportasjebillaget går i dybden, dypere enn vi er vant til. Alle 16 sidene i hvert nummer er dedikert ett tema. Hver søndag selges billaget på papir, pluss og brett.

Samtidig vokser en rekke kvalitetsmagasiner frem i nisjer som tidligere ville blitt avskrevet som for sære. For eksempel Magasinet Filter (103.000 lesere), fortballreportasjebladet Offside (71.000) lesere. Tidningen Vi som fokuserer på kultur og samfunn og har eksistert i 100 år har 139.000 lesere.

I Norge er Morgenbladet opplagsvinnere, med merkbar kvalitetsøkning siste år. Aftenposten faller langt mindre enn sine tabloide konkurrenter og Dagens Næringsliv klarer å holde opplaget overraskende stabilt.

Evan Williams fant opp Twitter der innholdet har makslenge på 140 tegn. Nå bygger han opp Medium der de lange tekstene skal leve. En forsidehenvisning på Medium.com inkluderer tidsangivelse på hvor lang tid det tar å lese teksten. Journalist Quinn Norton sin essay om Bradley Manning tar 21 minutter å lese. Artikler som tidligere ville stått på trykk i The Atlantic eller Wired.

Single er en tekst som er kortere enn en bok men lengre enn en artikkel, og som koster det samme som to aviser. Kvalitetsavisen Berlingske har nylig lansert sin egen betalte Singles seksjon på nett og

brett hvor vi finner dype reportasjer om historie, skjebner og næringsliv. Aftenposten.no skrev nylig et liknende format om Norge i Afghanistan.

Nettjournalistikk har ofte handlet om klikkøkonomi og å sanke flest mulig sidevisninger med tabloide grep, luretitler og frekke bilder. Innføringen av betaling på nett vil øke etterspørselen en ny

nettøkonomi der klikk er helt uvesentlig. I den nye kvalitetsøkonomien er det den beste saken som vinner. Det er gode nyheter for leserne – om nok vil betale.

Jan Thoresen er redaktør for klikk.no, Norges største forbrukernettsted med 1,4 millioner brukere i uka. Han har tidligere vært leder i Aftenposten.no og Dagbladet.no.

Artikkelen var på trykk i papirutgaven av Dagens Næringsliv mandag den 14. oktober.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *