• Nettavisene kommer til å bli bedre Det kommersielle presset mot journalistikken har aldri vært større. Det kan være redningen for kvalitetsjournalistikken. Nettavisene i Norge nådde sin kvalitetstopp på begynnelsen av årtusenskiftet. Pengebruken var til dels ukritisk. Journalistikken utviklet nye fortellermåter. Ideer om demokratisering av det offentlige ordskiftet og transparent journalistikk der borgerne kunne etterprøve fakta dominerte. Sannhetssøkende innovative digitale reportasjer levde side om side […] jthorese No responses October 14, 2013