Innføringen av avgift på biodiesel er i ferd med å bli en svært grisete sak for Arbeiderpartiet. Etter å ha jobbet for å innføre påtvungen innblanding av biodiesel i all diesel som selges her i landet, har de nå plutselig snudd og ønsker å fjerne avgiftsfritaket som biler som bruker dette drivstoffet til nå har hatt.

Dersom jeg skal tro NTB og NRK mener lederen av finanskomiteen, som selvsagt er Arbeiderparti-mann, at regjeringen står samlet bak forslaget.

Finanskomiteens innstilling på dette punktet er avgitt, og alle de tre regjeringspartiene stiller seg bak avgiftsforslaget ifølge Micaelsen, skriver blant andre NRK.no.

Problemet er bare at de to andre regjeringspartiene ikke er enige i dette. Lederen av finanskomiteen, Torgeir Micaelsen, prøver altså å lyve på seg enighet i regjeringen.

Se bare på hva Inga Marte Torkildsen sier til TV2 Nyhetene i dag.

– Vi har ikke avgitt innstilling ennå, så vi skal gå noen flere runder. Vi ønsker ikke å innføre denne avgiften på høyinnblandet biodiesel.

Også det tredje regjeringspartiet, Senterpartiet, er i mot avgiftslettelsen. Landsstyret uttalte senest i helgen at Biodiesel fortsatt skal være avgiftsfri, skriver NTB formidlet via blant andre Aftenbladet.no.

Også opposisjonspartiene benytter anledningen til å påføre Arbeiderpartiet et nederlag, skriver NRK.

Klimanytte på 45 prosent

Miljøvennligheten på drivstoff regnes i klimanytte. Klimanytte er den nettoeffekt det får på klimautslippene (målt i CO2-ekvivalenter per kWh) å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff. Hvis klimanytten er på 100%, blir altså alle co2-utslipp borte. Det er ikke realistisk, siden det krever energi å lage biodrivstoffet.

Men Bioetanol basert på sukkerrør har en klimanytte på 84 prosent. Da er arealbruk, drift av jorda, transport og bruk av fossil energi i produksjonen tatt med. Men det er ganske komplisert. Biodiesel er ikke fullt så bra, men likevel bedre enn fossilt brennstoff med en klimanytte på 45 prosent dersom den er laget på Raps.

Tallene er ifølge Zero.

Norsk Bioenergiforening har tidligere operert med likende tall som er basert på beregninger fra EU-kommisjonen:

image

 

 

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *