Da jeg jobbet i Aftenposten, i siste halvdel av nittitallet, var det en vedtatt intern sannhet at et flertall sa de abonnerte på Aftenposten på grunn av ledere og kommentarer. Samtidig var det bare to prosent som faktisk leste dem.

Derfor er det sikkert mange som ikke har fått med seg advokat Tor Erling Staff sin glimrende kommentar i samme avis i dag. Kommentaren var et svar på en oppsiktsvekkende pussig artikkel som Aftenposten hadde på trykk i papiravisen på søndag der meddommer Espen Thomassen fikk lov til å “tømme seg” om hva han syntes om gjerningsmannen i en alvorlig straffesak han hadde vært med på å dømme.

Grunnen til at artikkelen var merkelig, var at meddommer Thomassen åpenbart syntes den dømte gjerningsmannen var avskyelig. Det fikk han lov til å si på trykk. Blant annet med sitatet “Han var et notorisk rovdyr”. I saken avslører han også at han har levd en beskyttet tilværelse og tidligere reflektert svært lite over hvordan ofre kan ha det i grove kriminalsaker.

Det får være greit nok. I de fleste saker med meddommere, vil fordømmelse og personlige antipatier eller sympatier slå ut vilkårlig for gjerningsmannen. Det er som kjent blant annet forsket på at pene mennesker får mildere straffer enn stygge mennesker.

I min familie er det jurister på alle kanter, og det mangler ikke på historier fra lukkede rettsmøter. Ofte kommer meddommere med utsagn av denne typen når skyldspørsmålet skal vurderes “denne type kriminalitet er jeg så imot, at han må dømmes strengt”. Det sier seg selv at det blir vanskelig å foreta en nøktern vurdering av skyldspørsmålet når forutintattheten er så sterk.

Jeg synes Aftenpostens artikkel var noe i nærheten av et overtramp mot gjerningsmannen. Han har fått sin dom. Det er slik vi ønsker at rettsvesenet fungerer. Staff viser med all tydelighet hvor flink han er til å skille person fra handling. Det er et godt forblide for oss andre.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *