I forrige uke blogget jeg om tre endringer vi har gjort på klikk.no for å få bedre effekt av annonsene våre. Annonsene er for leserne et nødvendig onde, men for oss livsnødvendig for å klare å levere deg klikk.no helt gratis. Det er derfor vi er så opptatt av at annonsene skal virke best mulig.

To av endringene ble gjennomført for noen uker siden. Dermed har vi allerede valide data som kan fortelle oss om endringene funket eller ikke. Resultatet er fantastisk.

  • Gjøre skyskraperannonse sticky ga en effektøkning på 120%
  • Flytting av toppbanneret ga en effektøkning på 126%
  • Flytting av klossen ved siden av toppbanneret ga en effektøkning på 308%

 

Alle grepene ga altså mer enn dobbel effekt, og en av annonsene fikk nesten firedobbelt effekt. Effekten er målt i klikkrate (CTR) på annonsen i løpet av ti millioner visninger før og etter endringen. Mer detaljer om endringene finner du i lenken over.

Resultatet av å flytte skyskraperannonsen fra høyre til venstre er litt vanskeligere å måle, siden det bare er gjort på enkelte artikler, men om noen uker vi med å ha valide data på også denne endringer.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *