Når vi lanserte klikk.no hadde vi en god og kreativ designprosess. Vi fikk god hjelp i designprosessen av Making Waves. Men etter at konsept og designprinsippene er lagt, starter den virkelige jobben. Nemlig å få designet til å fungere. Her har våre egne flinke webdesignere gjort en stor jobb. Utallige justeringer som bare er synlige for oss som ser forskjellene fra dag til dag gjør klikk.no mer effektivt.

Når vi designer sidene våre har vi tre tanker i hodet på en gang: Det skal se bra ut, det skal funke for leserne og det skal funke for annonsørene. Vi analyserer trafikken og brukermønstrene på nettstedet vårt kontinuerlig. Det gjør at vi kan justere ting som ikke fungerer. Vi vet nå at vi har en svært effektiv redaksjonell flate på forsider og artikler. Vi er fortsatt ikke helt i mål med høyrespaltene på artiklene, som ofte har lett for å miste oppmerksomhet.

Dessuten har vi svært god effekt på annonseflatene våre, sammenliknet med andre store norske nettstedet. I praksis betyr det at hvis annonsøren designer annonsen slik at den kan få mange klikk, så får den mange klikk.

I det siste har vi gjort to grep som har vært svært vellykket og i dag gjør vi en tredje ting. Alle tre gir annonsene våre enda bedre effekt. Annonsene er kanskje for leserne et nødvendig onde, men for oss er det livsnødvendig for å opprettholde et gratis nettsted.

Dette er det vi har gjort.

1. Lage et "sticky" weboard

image

Til høyre i artikkelen har vi hatt tre annonser i skyskraperformat over hverandre. Den første har hatt veldig bra klikkrate og høy oppmerksomhet. Den andre har hatt middels og den tredje har tildels hatt dårlig klikkrate. En enkel idé løste problemet. Når du scroller nedover siden, blir den siste annonsen, skyskraper 3, liggende igjen i synesfeltet på skjermen (forsøkt illustrert nedenfor). Resultatet var overveldende. Annonsen fikk en mangedobling av klikkraten. Fra tre til seks ganger så mange klikker nå på annonsen. Når du ruller ned, konkurrerer den ikke med de andre formatene. Resultatet ble altså langt mer effektiv webdesign. Problemet ble identifisert ved hjelp av systematisk måling.

 

2. Flyttet annonsene i toppen til under menyen

Før lå annonsene helt øverst, så kom klikklogoen og menyen. Designmessig var nok dette det peneste. Men resultatet var at leserne hoppet over toppen av siden, der annonsene lå, og gikk rett ned til innholdet. Toppbanneret, det som ligger flatt helt øverst, hadde brukbar men ikke imponerende klikkrate. Dette ønsket vi å fikse.

Vi så blant annet på Google sine retningslinjer for AdSense for hvor på siden annonser fungerer best. Den oversikten viser med all mulig tydelighet at annonser over menyen ikke funker, men at annonser under menyen funker bra. Se illustasjonen. Jo varmere farge jo bedre effekt av annonsen.

Vi bestemte oss derfor for å flytte annonsene under menyen. En annen bieffekt med det, er at vi får plass til å ha det såkalte L – formatet, som egentlig er en liggende speilvendt L, altså at den flate annonsen i toppen og den første stående annonsen henger sammen. Som leser liker jeg det formatet godt, fordi det er mindre støyende med en stor enn to små annonser. Dessuten åpner det opp for kreative lønsninger.

Resultatet blir bedre effekt og et nytt produkt.

3. Flytte annonsene fra høyre til venstre

Den første grafikken over Googles anbefalte annonseplassering stemmer bra over ens med det lesermønsteret vi kjenner igjen fra undersøkelser der man måler hvor på en nettside folk faktisk ser. Kort oppsumert ser vi mest øverst til venstre og minst nede til høyre. Grafikken over stammer fra Poynters Eyetrack III undersøkelse gjort i 2004. Nettsidedesign har endret seg litt siden da, først og fremst med større bildeflater. Men samtidig er resultatene såpass generelle at vi tillegger de fortsatt stor vekt.

På mange måter kan man si at avanserte nettbrukere tillegger seg vaner. Vi hopper over annonser uten å tenke på det og hopper rett inn i teksten på jakt etter noe som fanger vår interesse. For oss som skal leve både av kvalitetstekst og å vise frem annonser, er det en stor utfordring.

Hvis man legger sammen fakta, kan det synes som om plasseringen nede til høyre er den dårligste. Der har vi annonseformatene skyskraper 2 og skyskraper 3. Selv om nummer tre ble langt mer effektiv etter grepet beskrevet over, har vi kanskje enda mer å gå på.

Derfor kommer vi nå til å teste ut å flytte de to annonsene fra høyresiden til venstresiden av siden. Tanken er at øynene dine må sveipe over annonsene om de ligger til venstre. For på nettet er det ikke bare viktig at annonsøren får klikk. Mange annonser er ikke laget med tanke på klikk i det hele tatt, men med tanke på oppmerksomhet. Plassering av annonsene i lesebanen vil derfor kunne gi annonsen mer oppmerksohet. Flere ser den rett og slett.

Dette ble nylig dokumentert i en studie utført av ComScore og gjengitt i AdAge:

From client studies, ComScore found that display ads, regardless of clicks, generate significant lift in brand-site visitation, trademark search (searching for, say, Toyota or Prius) and both online and offline sales among those exposed to the ads. Within one week, consumers exposed to a display ad were 65% more likely to visit the advertiser's site than users who never saw the ad.

Samme undersøkelse viser også at det er en sammenheng mellom annonser på nettsider og hva du søker på etterpå. Det er altså sannsynlig at du googler noe du har sett en annonse for. Dette registreres da aldri som et annonseklikk, men gir likevel direkte effekt.

Dette betyr altså, at selv om man ikke kan måle økt effekt av annonsen i klikk, kan man likevel gi annonsen økt effekt i form av økt eksponering. Til synvende og sist handler det om at den som annonsører får solgt varene sine.

Vårt forsøk på å oppnå større synlighet går altså ut på at vi flytter litt om igjen. I dag ser det slik ut på en vanlig artikkelside.

venstreannonser

Hvis vi flytter litt om på det, vil vi oppnå en litt uvanlig plassering av annonsene til venstre, som vil gi de økt synlighet:

annonsene_til_venstre

Jeg synes siden blir roligere og mer balansert. Det blir mindre konkurranse om oppmerksomheten til høyre, og artikkelen står bra i midten av siden. Denne endringen kommer live i neste uke på noen artikler. Dersom det funker bra og vi får bra tilbakemelding, ruller vi endringen ut videre i malverket vårt.

Slik ser det ut side om side:

two_up

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *