Opphavsretten er i kontunuerlig endring og Internett er en av pådriverne for denne endringen. Et eksempel på det som både er aktuelt og kuriøst er Dagbladet.no sitt nye tvprogram. Tjenesten, som har en fabelaktig adresse på se.no og et lekkert design, bringer også filmomtaler. I tilknytning til filmomtalene vises også terningkastene filmen har fått i andre aviser.

image

Dette var ulovlig i 1998. Faktisk gikk Dagbladet ved Harald Stanghelle, VG ved Bernt Olufsen og Aftenposten ved Einar Hanseid til rettsak mot Nettavisen som gjorde det samme da. Dommen fra Oslo Byrett (som det het da) slo fast at en slik bruk av terningkast klart var ulovlig og et brudd på opphavsretten.

Retten slo fast følgende om hvordan terningkastene forhold seg til Åndsverksloven:

  • Tallet er en oppsummering av anmeldelsen og nyter samme vern som anmeldelsen forøvrig
  • Poenget med terningkastene er å gi uttrykk for den subjektive mening de representerer og er dermed å anse som sitater.
  • Siteringen er utenfor det sitatretten i Åndsverksloven hjemler og der derfor ulovlig.

I tillegg fant retten at skikken også brøt Markedsføringslovens paragraf 1 om god forretningsskikk, siden tjenesten var laget for å "snylte" på andres innhold.

Resultatet ble at Nettavisen måtte betale erstatning og saksomkostninger på rundt 400.000 kroner.

Men dommen ble aldri rettskraftig. Den ble anket til Lagmansretten. Men før saken kom opp der, inngikk avisene et forlik med Knut Ivar Skeid i Nettavisen. Innholdet i forliket ble aldri kjent, men sannsyligvis lot avisene Nettavisen slippe billig unna.

Dommen ligger i sin helhet på nettet, blant annet som PDF hos advokat Magnus Stay Vyrje som forsvarte nettavisen den gangen.

Etter min mening var dommen åpenbart feil. Derfor er det spesielt interessant å se at en av de anførende partene i saken nå gjør det samme selv på se.no.

I dag vil de fleste mene at dette nok er helt greit. Kanskje med unntak av at se.no ikke lenker til kilden. Dette kan nok skyldes at innholdet er hentet fra papirutgaven og at linkene rett og slett ikke ligger i databasen til dataleverandøren (som sannsynligvis er FilmLex, som nærmest har monopol på slik info i Norge).

Slik ser hele siden ut:

Se.no med terningkast på filmer fra andre nettsteder

PS: Følg meg gjerne på twitter som @jthorese.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *