koppetest Ingen norske nettsteder har flere eller grundigere tester enn klikk.no. Vi har tidligere skrevet om hvordan vi gjennomfører tester, les mer i denne artikkelen. Nå har vi publisert vår første test som er gjennomført av brukerne selv. I vår test av drikkekopper for småbarn er det seks testfamilier som har testet koppene i virkelig bruk.

Noen ganger er det en ulempe å være ekspert eller fagjournalist. Man kan ha lett for å henge seg opp i objektive forskjeller mellom produktene og glemme de små tingene som er viktige for folk flest.

Derfor har vi bestemt oss for å også la brukerne selv teste produkter. Vi tror folk flest vil like og mislike andre ting ved produktene enn det våre eksperter vil. Vi tror det vil gjøre oss enda bedre på tester. Les mer om det prosjektet her.

Et viktig prinsipp når klikk.no tester produkter, er at både testkriterier og testpanel nøye skal beskrives, slik at du som leser vet hva du har å forholde deg til. Derfor har vi laget en faktaboks i artikkelen for å beskrive metodikken.

Der skriver vi dette:

Seks testfamilier med barn i riktig alder har testet drikkekoppene på sine barn, i løpet av en periode på fire uker. Dvs. at alle koppene er testet over flere dager, flere ganger per dag.

Alle koppene ble testet etter de samme kriteriene:

1. Er koppen dryppfri

2. Er den god å holde i

3. Er tuten slitesterk

4. Er den lett å drikke av

5. Er den lett å rengjøre

6. Totalinntrykk.

Vi har brukt poengskala 1-6 hvor 1 er dårligst og 6 er best. Testfamiliene har gitt delkarakterer til alle kriteriene, og sluttpoengsum er et gjennomsnitt av hva alle de seks ulike familiene har kommet frem til.

Det er ikke tatt hensyn til pris i vurderingen. Alle koppene er å få kjøpt i butikker som selger babyutstyr og dagligvarebutikker.

Metoden fungerte veldig bra. Testfamiliene tok oppgaven svært alvorlig og vi fikk gode tilbakemeldinger på hvordan tutekoppene fungerte i praktisk bruk. Vi føler oss sikre på at produktet vi anbefaler er det beste. Derfor kan dere regne med å se flere av denne typer tester i fremtiden.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *