Aftenposten har i dag en sak på at Farsundfirmaet International Trade Service har søkt om varemerkebeskyttelse av figuren og navnet Ida. Saken er sitert av flere andre, blant annet VG Nett.

Dette sier patentstyret i saken på Aftenposten:

Hos Patentstyret er de ikke like sikre på at alt vil ordne seg.

?Nei, det er jo i utgangspunktet først til mølla-prinsippet som gjelder, sier Jens Herman Ruge.

?Hvis Hurum og museet skal gjøre noe med dette må de levere inn en protest. De må da dokumentere at de har en rettighet til den logoen det er søkt om her. Da må de kunne vise til at dette er et innarbeidet varemerke som de har brukt på lignende typer varer og tjenester, og at de har gjort det i relativt stor utstrekning.

Min utvheving. Det skulle by på relativt små problemer å dokumentere at kriterene i Paragraf 2 i Varemerkeloven er oppfylt. Den sier følgende:

§ 2. Uten registrering oppnås enerett til et varemerke ved at merket innarbeides.

       Et merke anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer.

Det er ti tusenvis av treff på fossilen Ida i Google. Dessuten er det skrevet noen tusen artikler om henne.

Det skal bli litt vanskeligere å dokumentere at innarbeidelsen av Kofferten Ida, som selges her, er museet overlegen.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *