Energibedriftenes Landsforening er organisasjonen for de som lever av å selge deg strøm. De selger strøm for 75 milliarder i året. Derfor er de ikke helt uhildet når de nå erklærer elbilen som løsningen på fremtidens transportproblemer.
Det er likevel interessant å se på rapporten de slapp i dag, og som blant annet ble omtalt på TV2 Nyhetene. De har gjennomført studien “Den grønne ledertrøya” sett på hvordan Norge enklest kan nå sine utslippsforpliktelser. De har funnet at svaret er elbiler og elektrifisering av sokkelen.

Vi må konvertere fra fossilt drivstoff til el, biodrivstoff og hydrogen (når sistnevnte blir tilgjengelig) i transportsektoren, og vi må bygge ut jernbaneinfrastrukturen. Personbiltransporten bør elektrifiseres fullstendig, skriver de i rapporten. [Finnes som PDF]

De mener alle vil kjøre elbil i 2050.

All personbiltransport er helelektrifisert. Det er rimelig å anta at teknologien er kommet langt nok til det i 2050, enten det skjer gjennom økt batterikapasitet eller løsninger basert på batteribytte. Det reduserer energiforbruket i denne sektoren til ca. 8 TWh, vel 1/5 av nivået i 2050-fremskrivningen uten ekstra tiltak. Fornybarandelen blir 100 prosent.

Jeg synes det er kult at de er visjonære og prøver å se langt frem i tid. Men jeg finner det litt påfallende at strømprodusentene satser alle kortene på biler som går på strøm. Både rekkevidde, effekt og kalde vintere, gjør at jeg har mer tro på hybridløsningene. Hydrogenbiler er også spennende utfordrere.

Google AdSense – Automatic placement

One thought on “Tror alle vil kjøre elbil om 40 år

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *