Det er oppløftende å se at NRK har evne til å lytte til sine dyktige medarbeidere på nett. I dag forteller kringkastningssjef Hans-Tore Bjerkaas via Dagens Næringsliv at kringkasteren nå går bort i fra ideen om at alle medarbeidere skal produsere for alle kanaler. De går over til en modell der dedikerte medarbeidere rundt om på huset skal ha fokus på nett.

Ideen om at det er store synergieffekter å hente på at alle skal gjøre alt, er en ide vi som har jobbet lenge på nett i store konserner hele tiden har vært skeptiske til. Det er flere årsaker til det.

Nettet blir gjerne en sekundærkanal
Teknologihistorien er full av eksempler på at bedrifter som har sin kjernekompetanse spunnet rundt en teknologi, er dårlig rustet til å forstå omveltende endringer som nye alternative teknologier fører med seg. Telegrafselskapene overså trusselen fra telefonen. Telefonselskapene undervurderte mobilen.

Samtlige store norske mediehus er spunnet rundt tradisjonell teknologi enten det er papiravis, papirmagasin eller fjernsyn. Alle mediehusene sliter med å finne den rette overgangen til nett. Men de har som fellestrekk at internt, både blant enkeltreporteres behov for kredibilitet og ledernes behov for nytekning, blir nettet fortsatt behandlet som en ny kanal som kommer som supplement til eksisterende kjernevirksomhet. Selv reine nettsatsninger som Nettavisen stoppet helt opp i utviklingen når den ble kjøpt opp av mediehuset TV2. Ønskedrømmen om at nettet kan være en billig spinnoff skaper en dårligere nettavis. Når enkeltmedarbeidere får valget mellom å levere til to kanaler hvor den ene kanalen har høyre status enn den andre, er det selvsagt at den med høyest status vinner. Selv ikke en godt fundamentert strategi om å prioritere opp nett vil kunne endre på det.

For NRK sitt vedkommende har dette vært tydelig for leserne. Flaggskipene på fjernsyn har vært ledende i nyhetskrigen. Samtidig har nettet ikke klart å holde følge. Man har vært lite flinke til å utnytte alt stoffet man har og har aldri klart å konkurrere med VG Nett og Dagbladet.no i nyhetskrigen. Selv om det i utgangspunktet har vært bedre stoff samlet inn av NRKs folk. Ideen om at gullet må spares til hovedsendingene har selvsagt forsterket dette.

Synergieffekten finnes egentlig ikke
Ideen om at det er en stor synergieffekt å hente, bygger på en teori om at det i dag utføres en masse unødvendig dobbeltarbeid som med fordel kan erstattes av en reporter som leverer gode saker til flere kanaler. Altså det er bedre om en person leverer to saker til to medier enn at to personer leverer en sak hver. Problemet er at denne synergieffekten ikke eksisterer. Denne synergiefekten oppnås bare dersom man er villig til å legge ut en sak som ikke er optimalisert for nett. Altså om man er villig til å lage en dårlig nettutgave. All erfaring tisier imidlertid at dersom en sak skal bli mye lest, altså få mange klikk, på nett, må den være skreddersydd for nettmediet eller i det minste omarbeides. Dessuten må reporteren ha fokus på saken også etter at den er publisert, være aktiv i diskusjonene som oppstår og få med seg de gode forslagene til oppfølgere og spinoffs som kommer opp. Dette har jeg skrevet om tidligere i en annen blogpost.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *