Edda Media har bestemt seg for å bytte ut sitt nettpubliseringssystem. I dag bruker de SaxoTech Online, som er nettpubliseringssystemet som mer eller mindre følger med

avispubliseringssystemet SaxoTech som de 35 moderavisene benytter. SaxoTech Online fungerer fint til å skyfle papirsaker ut på nett, og har all grunnleggende funksjonalitet. Men det er tungvint å bruke og heller ikke veldig godt tilpasset en moderne arbeidsflyt på nett.

Nå er det klart at systemet skal byttes ut. De har ikke sagt hvilke to leverandører som står igjen, men det er kjent at de har forkastet systemer basert på åpen kildekode med en ganske merkelig begrunnelse. Henning Sund i Edda Digital forklarer i sin blogg, at han mener at løsninger basert på åpen kildekode er mer sårbar ovenfor spammere og angrep enn andre løsninger. Årsaken er at det lønner seg mer for en hacker å angripe en løsning som er utbredt, og det er gjerne de åpne løsningene. Den påstanden virker ulogisk. Innkjøpte løsninger er også veldig utbredt. Selv på egenutviklede løsninger, må du regne med å få besøk av spammernes roboter. Ikke noe debattsystem med respekt for seg selv ville kjørt uten beskyttelse mot roboter og angrep. Så hvis du uansett må beskytte deg, hva er så forskjellen?

Men over til saken. Edda sitter igjen med to leverandører og ingen av dem er Open Source. Det er ikke kjent hvilke to løsninger det er. Men hvis de har gjort en skikkelig prosess, vil de sannsynligvis måtte velge mellom norske Escenic og svenske PoloPoly. Oppdatert: Ble gjort oppmerksom på at PoloPoly eies av Atex som eies 2/3 av norske Kistefoss, så PoloPoly er kanskje svorsk.

Escenic har markedsdominans i Norge og har lenge levert til en lang rekke norske nettaviser. Escenic er en solid leverandør med lang erfaring og en rekke flinke folk. Klikk.no produseres i dag på Escenic, så jeg skal ikke fraråde noen å velge dette systemet. Imidlertid er det lett å se svakhetene i Escenic. Hovedproblemet er brukervennligheten. Det er alt for mye klikking og for lite automatikk i selve desklettet. Bilder er tungvint. Og du må gjette deg til hvordan artikkelen blir seende ut, siden du (i likhet med nesten alle webpubliseringssystemer) ikke får jobbe i visuell modus. Et mer underliggende problem er mangelen på eventstyring i klientprogrammet, men det trenger vi ikke gå inn på her. Fremtidsplanene til Escenic er å lansere versjon 5. Den versjonen retter opp en rekke av feilene og vi kommer til å ville gå over til den så snart den er stabil. Det blir mye lettere å jobbe med bilder, men fortsatt vil det være et stort problem at du ikke kan se resultatet av det du jobber med før du publiserer.

Det er her svenske PoloPoly utmerker seg. Tidligere versjoner av PoloPoly var langt mer tungvint å bruke enn dagens Escenic. En rekke svenske kunder som brukte eldre versjoner, reiv seg i håret over hvor tungvist systemet var. Opplegget for å redigere forsider var en katastofe. Spør du folk i NRK, som har valgt PoloPoly, får du servert en lang historikk med feil og knot. Det kan også skyldes at NRK har en tradisjon for å stille ekstreme krav til systemet som gjør at systemet må gjøre ting det egentlig ikke var laget for, isteden for å tilpasse kravene til best practice. Uansett kjører etter det jeg vet NRK ikke på siste versjon av PoloPoly. (Noen som har oppdatert info her?) Men PoloPoly har de siste to årene beveget seg med raske skritt i riktig retning. Målet er selvsagt et system der du jobber i WYSIWYG. Folk som har jobbet lenge med nett sier at det ikke er mulig. Derfor trengs det innovatører for å bryte reglene. PoloPoly er på god vei og ligger flere år foran Escenic akkurat nå. Hvis jeg ikke husker feil er det allerede fra versjon 9.9 bedre layoutstyring enn noe annet system. Drag and drop er også på plass. Noe av det som hemmer Escenic er alle kundene de har, noe som gjør alle endringer komplekse. I dag kan du velge å jobbe i en modus i PoloPoly der du ser artikkelen og designet i saken mens du redigerer. Ikke hundre prosent, men veldig nære. En annen ting som peker i PoloPolys retning er utviklingsfiliosofien til folkene bak selskapet. De er ekstremt åpne, både om sine planer og sine feil. De suger til seg innspill og er opprikktig interessert i innspill, partnere og alt som kan gjøre systemet bedre. Escenic er Microsoft i forhold. Du sender ikke brev til Microsoft og ber om en ny funskjon i Word. Du venter heller til neste versjon.

Hvorfor er det så viktig med WYSIWYG? Husker du starten på Desktop Publishing? Før Quark og InDesign? Da ble layouten brukket om på skjerm ved bruk av koder i teksten. Er det noen i dag som lurer på om det er bedre å brekke om grafisk? Nei. Det vil bli et paradigmeskifte innen nettpublisering og alle vil ha det i løpet av to år.

Det lover bra for en underdog i bransjen, nemlig Dagbladets utviknlingsavdeling, DB Medialab. Lite er offentlig kjent om publiseringssystemet som kalles Labrador, som de har utviklet fra bunnen. Jeg jobbet i Dagbladet.no når ideene startet og kjenner de derfor godt. Jeg er ikke i tvil om at det systemet er markedets beste hva gjelder brukervennlighet og produksjonseffektivitet. Det spennende blir å se om Dagbladet.no tør å gjøre det om til et produkt som kan selges videre? Kanskje PoloPoly bør kjøpe det?

PS: Les også min blogg om publiseringssystemet Drupal som brukes av Journalisten.no og en rekke andre innovative nettaviser. Det er dette Edda egentlig burde valgt, men som nevnt over røyk åpen kildekode tidlig ut.

Google AdSense – Automatic placement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *