• Nå linker vi til bloggen din Journalistikk på nettet krever helt andre virkemidler enn på papir. Det er viktigere å være åpen, raus og mottakelig for alternative synspunkter. Derfor har blant annet klikk.no fra første dag gitt leserne mulighet til å kommentere på alle artikler. Nå går vi ett skritt videre. Tjenesten Twingly viser og lenker tilbake til alle blogger som […] jthorese No responses September 26, 2008
  • Dette er kontrastenes land Vi diskuterte nettopp tittelbruk på desken i klikk.no og jeg sa blant annet at jeg ikke vil ha titler av typen “Kontrastenes land”. Jeg trodde det var et velkjent skrekkelsempel, men det var det nok ikke. Så jeg bestemte meg for å sjekke på Google og Mediearkivet. Er det bare en myte at reisereportasjenes tittelklisje har blitt benyttet? […] jthorese No responses September 24, 2008
  • Gratis proffere enn kjøpt Journalisten.no er i disse dager i ferd med å lansere sitt nye nettsted. Etter å ha vurdert profesjonelle systemer og funnet at alle hadde fundamentale svakheter, landet redaksjonen på det dugnadsbaserte publiseringsystemet Drupal. Drupal er basert på åpen kildekode og er gratis. Den største kostnaden blir dermed å tilpasse systemet til ditt behov. Grovarbeidet for […] jthorese No responses September 13, 2008
  • Norge like ille som Angola? Fredag morgen hadde NRK et innslag på Nyhetsmorgen der valget i Angola var tema. Jeg er ikke i tvil om at den norske observatøren har rett i at valget ble avviklet på en kaotisk og ustrukturert måte. Det har vært tilløp til uro og alt tyder på at det har vært dårlig forberedt. Dagbladet.no skriver […] jthorese No responses September 6, 2008